Club News

2021 Season Coaching Announcement

2020-21 Coaching Staff

18U - Jen Telfer, Carolyn O'Dwyer

17U - Cheri Wright, Christy Hansen

16U - Tashie Macapagal, Don Hui